6000 Hantering och skötsel av hörapparater för barn | Phonak

Så här sköter du barnets hörapparater

Med skötselkitet blir underhåll en barnlek. Regelbunden skötsel och regelbundet underhåll gör att hörapparaten får en längre förväntad livslängd och kommer att fungera problemfritt längre. När hörapparaterna väl har anpassats har föräldrarna oftast mest inflytande på hur barnet behandlar och tar hand om dem samt på de framsteg som görs med barnets hörsel. Kitet innehåller en bruksanvisning och allt en förälder behöver för att ta hand om hörapparaterna.

Hantering och skötsel av hörapparater

Skötsel och användning av hörapparater diskuteras vid hörapparatanpassningen. Du och ditt barn får komma tillbaka till audionomen efter en tid för att utvärdera hur hörapparaterna fungerar och för eventuella frågor. Många audionomer beställer ett "skötselkit för hörapparater" åt ditt barn tillsammans med hörapparaterna. Ett skötselkit för hörapparater innehåller vanligen följande saker:

  • Batteritestare
  • Luftblåsare
  • Rengöringsborste för insatsen
  • Lyssningsslangså att du kan lyssna på hörapparaterna
  • En behållare för att absorbera fukt från hörapparaterna

Fukt

Dagens hörapparater är fukttåliga, men man ska ändå skydda dem från alltför mycket fukt. De bör förvaras i en torkbehållare över natten. Behållaren innehåller kiselkristaller som absorberar fukten från hörapparaterna på natten. Fukt orsakar allvarliga problem med hörapparater. Ditt barn kommer att bära hörapparaterna kontinuerligt under alla vakna timmar.

0