Uppfatta högfrekventa ljud

SoundRecover2 bibehåller ljudkvaliteten hos ljud med låg frekvens och gör det lättare att höra högfrekventa ljud1, 2

Product benefit icon alttext