Hörseltester för barn

Ett hörseltest kan hjälpa till att fastställa om det finns en hörselnedsättning, om båda öronen är påverkade, typen av hörselnedsättning, graden av hörselnedsättning, om hörselnedsättningen kan behandlas medicinskt eller med hörselteknik (t.ex. hörapparater, cochleaimplantat och hörhjälpmedel) och hur hörselnedsättningen påverkar ditt barn samt hans eller hennes förmåga att kommunicera.

Olika typer av hörseltester

Hörselscreening

Hörselscreening visar vanligtvis om barnets hörsel inte ligger på normal nivå. Screeningsmetoder är snabba, pålitliga och smärtfria. Om ett barn misslyckas på ett screeningtest blir han eller hon remitterad för att få en mer detaljerad utvärdering.

Objektiva hörseltester

Dessa tester kräver inte att ditt barn svarar eller deltar när han eller hon hör ett ljud. Dessa tester används normalt för spädbarn och små barn, barn med funktionsnedsättningar, barn som inte samarbetar, när andra tester är inkonsekventa eller otillförlitliga, och för att bekräfta resultaten av beteendetester.

 • Hjärnstamsaudiometri (ABR) – ett ljud spelas upp i öronen via hörlurar och svaret på ljudet registreras. Dessa inspelningar analyseras och ger en uppskattning av hörselns känslighet.
 • Otoakustiska emissioner (OAE) – OAE ger information om funktionen för hörselcellerna inuti hörselorganet (cochlea). Ljud skickas in i örat med en liten sond och en mikrofon registrerar svaret på dessa ljud från cochlea.
 • Tympanometri – detta test ger information om hur bra trumhinnan och mellanörat fungerar. En mjuk luftpuff skickas in i örat och en registrering görs av hur mycket trumhinnan rör sig som svar på det förändrade lufttrycket. Detta test kan hjälpa för att fastställa om det finns ett hål i trumhinnan eller om det finns vätska i mellanörat.

Hörseltest där patienten medverkar aktivt

Hörseltester där patienten medverkar aktivt ger information om hur barnet hör och svarar på ljud i olika tonhöjder. Ljudet lyssnas på via hörlurar eller högtalare. Audionomen letar efter och registrerar ditt barns svar på de svagaste ljuden som presenteras och skriver in dem på ett diagram som kallas audiogram.

Hur hörselnedsättning mäts

Ljud uppstår på olika tonhöjder som kallas frekvenser och med olika ljudstyrkor som kallas intensiteter. Måttenheten för frekvens är hertz (Hz) och måttenheten för intensitet är decibel (dB). Området med tonhöjder som vi hör inkluderar låga (250 Hz) och höga frekvenser (8 000 Hz). Intensitetsområdet inom vilket vi hör är 0 dB (mycket svagt ljud) till 120 dB (mycket starkt ljud). Ett hörseltest är en mätning av hur svaga ljud vi hör vid varje frekvens.

Audiogrammet

Resultaten från ett hörseltest skrivs ut på ett diagram som kallas audiogram (en bildrepresentation av ditt barns hörsel). Det svagaste ljudet som ditt barn kan höra ritas in i audiogrammet. Ljud kan vara svaga eller starka, ha låga toner eller höga toner. Både ljudstyrkan och tonhöjden visas i diagrammet. Mycket svaga ljud finns längst upp i diagrammet och mycket starkt ljud längs ner. Låga tonhöjder finns på diagrammets vänstra sida och höga tonhöjder på den högra sidan.

Audiogram

Grader av hörselnedsättning

Graden av hörselnedsättning avser hur grav hörselnedsättningen är. För barn beskrivs hörsel vanligtvis med den genomsnittliga hörselnivån.

 • Normalt område eller ingen hörselnedsättning: 0 till 20 dB
 • Lätt hörselnedsättning: 21 till 40 dB
 • Måttlig hörselnedsättning: 41 till 65 dB
 • Grav hörselnedsättning: 66 till 90 dB
 • Mycket grav hörselnedsättning: 91 dB eller däröver

Hörselnedsättning påverkar ofta vår förmåga till taluppfattning. I synnerhet konsonantljuden /p/, /k/, /f/, /h/ och alla /t/, /sh/ och /s/ hörs inte längre.

Vanliga frågor gällande hörseltester

Varför behöver mitt barn ett hörseltest?

Det finns olika orsaker till varför ditt barn bör få hörseln testad:

 • Ditt barn fick inte godkänt på sin neonatala hörselscreening eller hörselscreening i skolan
 • Dina närstående eller barnets lärare har uttryckt oro för att ditt barn har svårt att höra eller följa uppmaningar
 • Ditt barn meddelar att han eller hon har problem att höra
 • Ditt barn genomgår en öronoperation
 • Ditt barn påbörjar medicinering som kan påverka hörseln

Hur ofta behöver mitt barn få ett hörseltest?

Statusen för ditt barns hörsel kan förändras med tiden. Vissa hörselnedsättningar är tillfälliga och kan behandlas medicinskt medan andra hörselnedsättningar är permanenta. Dessutom kan graden av hörselnedsättning ändras (antingen bli bättre eller sämre) medan andra hörselnedsättningar förblir stabila över tid. Det rekommenderas därför att barn med etablerad hörselnedsättning får ett hörseltest minst en gång per år för att man ska ha en aktuell bild av barnets hörsel. Om ditt barn är yngre eller hörseltester är ofullständiga eller omfattande kan flera hörseltester krävas under ett år.

Vem kommer att genomföra hörseltestet på mitt barn?

En barnaudionom som är utbildat i att arbeta med spädbarn och små barn kommer att genomföra en omfattande hörselutvärdering. Han eller hon granskar resultaten i utvärderingen tillsammans med dig, svarar på alla frågor du kan ha och förklarar vilka de följande stegen är, om de behövs i utvärderingen och behandlingen av ditt barns hörselnedsättning.

Online-hörseltest

Online-hörseltest

Gör vårt online-hörseltest för att få snabb och användbar information om din hörsel.

Online-hörseltest