Lepsze słyszenie w pobliżu hałasu i na odległość

Połączenie aparatów słuchowych Naída B i mikrofonu Roger™ pozwala uzyskać lepsze słyszenie w hałasie, zarówno z małej, jak i z dużej odległości5

Product benefit icon alttext