Lepsze słyszenie dźwięków wysokotonowych

Układ SoundRecover2 zachowuje jakość dźwięków niskoczęstotliwościowych, poprawiając jednocześnie słyszenie dźwięków wysokoczęstotliwościowych1, 2

Product benefit icon alttext