1548 Roger inspiro — instrukcje | Phonak 3214

Roger™ inspiro — filmy instruktażowe

Podłączanie urządzeń Roger

Dostosowywanie przycisków

Tworzenie/rozwiązywanie podsieci

0