Koszt i finansowanie aparatu słuchowego

Często zadawane pytania

Jaki jest koszt aparatu słuchowego?

Ceny są określane przez protetyków słuchu w oparciu o ich ofertę produktów i usług. Skonsultuj się z protetykiem słuchu w celu uzyskania szczegółowych informacji.


Gdzie uzyskam informacje na temat dostępnej pomocy w pokryciu kosztu aparatów słuchowych?

Poniżej znajdują się łącza do wybranych organizacji, które mogą zapewnić pomoc w powyższej kwestii. Skonsultuj się także z laryngologiem, aby dowiedzieć się więcej na temat lokalnej dostępności zasobów.

Wybrane organizacje oferujące pomoc we wspomnianym zakresie:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Lions,

Sertoma,

Hearing Loss Association of America,

Easter Seals

Czy moje ubezpieczenie pokryje koszt aparatu słuchowego?

Zakres polis ubezpieczeniowych różni się. Skontaktuj się ze swoją firmą ubezpieczeniową, aby uzyskać szczegółowe informacje.