Rozwiązywanie problemów — aparaty słuchowe

Hearing Aids Troubleshooting Infographic


Each part of the amplification system needs to be cared for and properly maintained. Hearing aid care and maintenance should be discussed during the fitting appointment. Usually the audiologist will provide a “hearing aid care kit” for your child along with the hearing aids.These kits consist of accessories which can extend a hearing aid’s life expectancy and provide for long-term trouble-free functioning.
 

If you notice that your child’s hearing aid does not sound like it should, there are several steps you can take to figure out the problem.

1. Check the battery or replace it.

2. Remove the earmold tubing from the earhook.
Listen to the hearing aid and see if it works.
If it does, the problem is in the earmold or tubing.
If it still doesn’t work, the problem is in the hearing aid.

3. Soak the earmold and tube in soapy water
and blow out the tubing using the bulb syringe.
Make sure the tubing is completely dry before
putting it back together.

4. Put the hearing aid in the drying container for a day.
If it still doesn’t work, may have to be sent for repair.
Contact your audiologist for repair services
and the possibility of a loaner.
 

Hearing aids are very sensitive electronic devices. Even the humidity in the air is enough to cause hearing aid problems over time. It is not uncommon for hearing aids to be repaired two or three times a year. Taking care of the hearing aids properly can help reduce the number of times that the hearing aid has to be repaired.

Każdy element systemu wzmacniającego wymaga odpowiedniej konserwacji. Konserwacja aparatów słuchowych oraz utrzymywanie ich w czystości powinny zostać omówione podczas wizyty, w czasie której ma miejsce dopasowanie aparatów. Zazwyczaj protetyk słuchu przekazuje wraz z aparatami słuchowymi zestaw do czyszczenia i konserwacji aparatów dla dziecka. Zestaw zawiera akcesoria, które pozwolą wydłużyć żywotność aparatów i umożliwią bezproblemowe korzystanie z nich przez długi czas.

Jeśli zauważysz, że dźwięk z aparatu słuchowego Twojego dziecka nie brzmi tak, jak powinien, możesz wykonać kilka prostych czynności, aby dowiedzieć się, jaka jest tego przyczyna.

  • Sprawdź baterię lub wymień ją.
  • Zdejmij dźwiękowód wkładki usznej z rożka aparatu. Posłuchaj, czy aparat działa. Jeśli tak, oznacza to, że problem tkwi we wkładce usznej lub w dźwiękowodzie. Jeśli problem występuje nadal, usterka dotyczy aparatu słuchowego.
  • Namocz wkładkę i dźwiękowód w wodzie z dodatkiem mydła, a następnie przedmuchaj dźwiękowód gruszką do osuszania. Upewnij się, że dźwiękowód jest całkowicie suchy, zanim ponownie podłączysz go do aparatu.
  • Włóż aparat na cały dzień do pojemnika do osuszania. Jeśli aparat nadal nie będzie działał, oddaj go do serwisu. Skontaktuj się z protetykiem słuchu, aby omówić kwestię dostępności usług serwisowych oraz zasięgnąć informacji na temat możliwości wypożyczenia innego aparatu na czas naprawy.

Aparaty słuchowe to bardzo delikatne urządzenia elektroniczne. Z biegiem czasu nawet występująca w powietrzu wilgoć może stać się w ich przypadku przyczyną problemów technicznych. Zdarza się, że aparaty są naprawiane nawet dwa, trzy razy w roku. Prawidłowa konserwacja aparatów słuchowych i utrzymywanie ich w czystości pozwala wyeliminować konieczność tak częstych napraw.