Uszy są drzwiami do mózgu

Zazwyczaj myślimy, że słyszymy dzięki naszym uszom, ale tak naprawdę to mózg odpowiada za słyszenie.1 Ucho wychwytuje fale dźwiękowe z otoczenia i przekazuje je do mózgu, gdzie informacje słuchowe są przetwarzane, a następnie nadawane jest im znaczenie. W takim sensie uszy można uważać za drzwi do mózgu, gdzie tak naprawdę odbywa się słyszenie.

U dzieci z ubytkiem słuchu problemem są „drzwi do mózgu”. Ubytek słuchu – lekki czy głęboki, jednostronny czy obustronny – sprawia, że dźwięk nie może przejść przez uszy, aby dotrzeć do mózgu.

Jak dźwięk dociera do mózgu – uszy

Uszy Twojego dziecka są wyjątkowe. Nawet prawe i lewe ucho różnią się od siebie kształtem i rozmiarem. Ucho składa się z trzech głównych części: ucha zewnętrznego, ucha środkowego i ucha wewnętrznego.

Fale dźwiękowe przychwytywane są przez ucho zewnętrzne, przechodzą przez przewód słuchowy i docierają do błony bębenkowej, powodując jej drgania. Drgania te przechodzą przez malutkie kosteczki w uchu środkowym, co pozwala zwiększyć głośność dźwięków przed przekazaniem ich do ucha wewnętrznego. W uchu wewnętrznym znajdują się komórki rzęsate, które poruszają się i uwalniają substancję chemiczną, przekazując sygnał elektryczny do mózgu przez nerw słuchowy. Gdy sygnał ten dociera do mózgu, jest rozpoznawany przez niego jako konkretny dźwięk.

Anatomia ucha

Gdzie dźwięki zyskują znaczenie – mózg

W pierwszych latach życia rozwój mózgu to szybki i skomplikowany proces, a każde nowe doświadczenie odbierane przez zmysły powoduje tworzenie nowych szlaków neuronalnych i połączeń między neuronami. Szlaki te wzmacniane są przez powtarzanie. W przypadku zmysłu słuchu duże znaczenie w rozwoju mózgu ma powtarzanie słów i dźwięków.

U dzieci z ubytkiem słuchu dźwięki nie docierają do mózgu w prawidłowy sposób, dlatego niezwykle istotne jest podjęcie odpowiednich działań już od najmłodszych lat. Technologie stosowane w urządzeniach takich jak aparaty słuchowe i mikrofony bezprzewodowe mają na celu dostarczenie informacji słuchowych do mózgu poprzez otworzenie zablokowanych „drzwi”. W takim sensie technologie wspomagające słyszenie mogą być rozumiane jako urządzenia odblokowujące zamknięte przejścia.

Bibliografia

1 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, dane ze strony www.phonakpro.com/evidence, data dostępu: 19 lutego 2018 r.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH