Ubytek słuchu i dzieci

Rozwiązania technologiczne wspomagające słyszenie pomagają w tworzeniu więzi

Dzieci a ubytek słuchu

Niedosłuch dotyka 1-4 noworodków na 1000 urodzeń.1 Liczba ta zwiększy się jeśli do statystyk dołączymy dzieci z fluktuującym niedosłuchem (wynikającym z infekcji ucha) oraz z jednostronnym niedosłuchem. 


Zdobywanie wiedzy na temat ubytków słuchu u dzieci to pierwszy krok wykonywany przez rodzica, w celu podjęcia jak najlepszych decyzji dotyczących przyszłości dziecka. Działanie na możliwe najwcześniejszym etapie życia dziecka jest niezwykle istotne.  

Uszy są drzwiami do mózgu


Zazwyczaj myślimy, że słyszymy dzięki naszym uszom, ale tak naprawdę to mózg odpowiada za słyszenie2. Ucho wychwytuje fale dźwiękowe z otoczenia i przekazuje je do mózgu, gdzie informacje słuchowe są przetwarzane, a następnie nadawane jest im znaczenie. W takim sensie uszy można uważać za drzwi do mózgu, gdzie tak naprawdę odbywa się słyszenie.

U dzieci z ubytkiem słuchu problemem są „drzwi do mózgu”. Ubytek słuchu – lekki czy głęboki, jednostronny czy obustronny – sprawia, że dźwięk nie może przejść przez uszy, aby dotrzeć do mózgu.

Jak dźwięk dociera do mózgu – uszy

Uszy Twojego dziecka są wyjątkowe. Nawet prawe i lewe ucho różnią się od siebie kształtem i rozmiarem. Ucho składa się z trzech głównych części: ucha zewnętrznego, ucha środkowego i ucha wewnętrznego.

Fale dźwiękowe przychwytywane są przez ucho zewnętrzne, przechodzą przez przewód słuchowy i docierają do błony bębenkowej, powodując jej drgania. Drgania te przechodzą przez malutkie kosteczki w uchu środkowym, co pozwala zwiększyć głośność dźwięków przed przekazaniem ich do ucha wewnętrznego.

W uchu wewnętrznym znajdują się komórki rzęsate, które poruszają się i uwalniają substancję chemiczną, przekazując sygnał elektryczny do mózgu przez nerw słuchowy. Gdy sygnał ten dociera do mózgu, jest rozpoznawany przez niego jako konkretny dźwięk.3

Gdzie dźwięki zyskują znaczenie – mózg

W pierwszych latach życia rozwój mózgu to szybki i skomplikowany proces, a każde nowe doświadczenie odbierane przez zmysły powoduje tworzenie nowych szlaków neuronalnych i połączeń między neuronami. Szlaki te wzmacniane są przez powtarzanie. W przypadku zmysłu słuchu duże znaczenie w rozwoju mózgu ma powtarzanie słów i dźwięków.

Niedosłuch u dzieci – dlaczego wczesna interwencja ma znaczenie? 

U dzieci z ubytkiem słuchu dźwięki nie docierają do mózgu w prawidłowy sposób. Dlatego dzieci z ubytkiem słuchu mają problem nie tylko ze słyszeniem, ale również z rozwijaniem połączeń neuronowych, które są fundamentem ich rozwoju. .

Utrata słuchu u niemowląt jest jeszcze bardziej nagląca, ponieważ słyszeć zaczynamy już na kilka tygodni przed urodzeniem.4 W konsekwencji noworodek z ubytkiem słuchu po urodzeniu traci tygodnie prawidłowego rozwoju neurologicznego, zatem szybkie działanie jest jeszcze pilniejsze.

Aparaty słuchowe dla dzieci

Technologie stosowane w urządzeniach takich jak aparaty słuchowe i mikrofony bezprzewodowe mają na celu dostarczenie informacji słuchowych do mózgu poprzez otworzenie zablokowanych „drzwi”. W takim sensie technologie wspomagające słyszenie mogą być rozumiane jako urządzenia odblokowujące zamknięte przejścia.

Dowiedz się więcej na temat aparatów słuchowych dla dzieci

Więzi tworzą się poprzez rozmowę

Wprowadzając dzieci z ubytkiem słuchu do świata rozmów, możemy pomóc im nawiązać więzi i rozwinąć umiejętności, dzięki którym będą mogły żyć pełnią życia i czerpać radość z zabawy, komunikacji, nauki, interakcji z innymi oraz z odnoszonych sukcesów.

Silne więzi pomagają dzieciom zrozumieć świat, wzmacniają strukturę mózgu, a także wspierają rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych.5

Potęga „akcji i reakcji”

Angażujące obie strony interakcje i rozmowy stanowią podstawę dla tych istotnych relacji. Określa się je mianem „akcji i reakcji”. Sprawiają one, że dziecko rozwija się lepiej — odpowiadają za stymulację rozwoju połączeń neuronowych, kształtują strukturę mózgu i wspierają rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych.1 Interakcje te pobudzają ciekawość dziecka i pomagają mu zrozumieć świat.

Liczy się zarówno ilość, jak i jakość

Liczba słów, które odbiera dziecko oraz częstotliwość wymiany zdań z jego udziałem wpływa na poziom aktywacji mózgu i stymuluje zwiększanie zasobu słownictwa, podnosi wydajność przetwarzania informacji oraz poprawia wyniki w nauce. 2,3 Aby rozwinąć umiejętności mówienia i rozumienia, dzieci potrzebują tysięcy godzin słuchania i możliwości zetknięcia się z milionami słów.2,4

Liczy się nie tylko liczba rozmów, ale też ich zróżnicowanie oraz złożoność używanego języka oraz to, jak dobrze dziecko słyszy wypowiadane zdania.5

Każda rozmowa ma znaczenie

 

1. Zwracaj uwagę na wysiłek, jaki podejmuje dziecko, by nawiązać kontakt, i odpowiednio na niego reaguj.

Phonak Tennis Illustration
 

„Akcja” obejmuje wszelkie próby komunikacji, takie jak gaworzenie małego dziecka, wskazywanie palcem, czy zadawanie pytania „A dlaczego?” na późniejszych etapach rozwoju. „Reakcja” oznacza każdą stosowną odpowiedź, taką jak uśmiech, wyraz twarzy lub słowo. Gdy odpowiadasz na „akcję”, Twoje dziecko wie, że jego myśli i uczucia zostały usłyszane i zrozumiane.

 

2. Zadawaj dziecku pytania, a następnie poświęć czas na aktywne słuchanie.

Pytania zachęcają dzieci do aktywnego uczestnictwa. A kiedy starasz się aktywnie słuchać, utwierdzasz swoje dziecko w poczuciu własnej wartości i wzmacniasz więź między wami. Najwięcej korzyści z tych interakcji osiągniesz, używając bogatego i zróżnicowanego słownictwa oraz pobudzając wyobraźnię swojego dziecka poprzez zadawanie pytań.

 
Boy with toy and dad
 

3. Budowanie interakcji na zasadzie akcja-reakcja należy prowadzić codziennie.

OCHL_Study_Outcomes_Illustration
 

Codzienne czynności to doskonała okazja do zwiększenia interakcji tego typu. Zaliczają się do nich na przykład zmienianie pieluch czy poranne spacery do szkoły. Rozmowy stają się wówczas naturalnym sposobem komunikacji, a Twoje dziecko bierze udział w znaczących interakcjach z otoczeniem przez cały dzień.

 

4. Upewnij się, że dziecko uczestniczy w rozmowie.

Dzięki temu, że za każdym razem umożliwiasz dziecku dostęp do wyraźnego, bogatego dźwięku, nie przegapi ono rozmów i nie straci okazji do budowania więzi. Twoje dziecko potrzebuje:

  • Aparatów słuchowych założonych w godzinach aktywności
  • Mikrofonu wykorzystującego technologię Roger podczas komunikacji w hałasie lub na odległość 6

Usunięcia rozpraszającego hałasu (np. wyłączenie radia, zamknięcie okna).

 
Illustation_roger_bar_cmyk
 

Ubytek słuchu u dzieci

Jeżeli Twoje dziecko nie zawsze „reaguje” na Twoje „akcje” (albo nie odpowiada właściwie na dźwięki z otoczenia lub Twoje słowa), może to wynikać z braku uwagi. Jednak niekonsekwentne „reakcje” na dźwięki mogą być też oznaką zaburzeń słuchu. Warto obserwować zmiany w zachowaniu dziecka i zwracać uwagę na wszelkie oznaki, które mogą świadczyć o problemach ze słuchem.

Objawy, rodzaje i przyczyny ubytku słuchu

Co można zrobić, by pomóc swojemu dziecku

Dzięki najnowszym technologiom wspomagającym słyszenie dzieci z ubytkiem słuchu mają dużo większe szanse na świetlaną przyszłość niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza specjalna oferta pediatrycznych aparatów słuchowych powstała z myślą o potrzebach dzieci w różnym wieku. W trudnych sytuacjach słuchowych, takich jak głośne lub oddalone miejsca, technologia zastosowana w systemach Roger może znacznie poprawić rozumienie10 i zapewnić lepszy dostęp do mowy11,12 .

Jak pomóc swojemu dziecku

Dzięki technologii Roger dzieci mogą usłyszeć nawet o 5300 więcej słów w ciągu 8 godzin.10 Mają również dostęp do o 12% większej ilości mowy, skierowanej do nich bezpośrednio w ciągu dnia w porównaniu do osób korzystających tylko z aparatów.11

Razem możemy zmienić życie Twojego dziecka

W Phonak doskonale rozumiemy potrzeby Twojego dziecka związane ze słyszeniem i zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zapewnienie mu możliwości jak najlepszego słyszenia wszystkich otaczających je dźwięków. Phonak może poszczycić się ponad 45-letnim doświadczeniem w zakresie audiologii dziecięcej. Podejmujemy ścisłą współpracę z najlepszymi pediatrami, protetykami słuchu i nauczycielami, aby tworzyć innowacyjne kompleksowe rozwiązania z myślą o przyszłych pokoleniach.

Bibliografia

1 American Speech-Language-Hearing Association. Causes of Hearing Loss in Children. Retrieved from https://www.asha.org/public/hearing/Causes-of-Hearing-Loss-in-Children/.
2 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February 19th, 2018.
3 National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). How Do We Hear? Retrieved from https://www.nidcd.nih.gov/health/how-do-we-hear
4 Mayoclinic. Pregnancy week by week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/fetal-development/art-20046151

5 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/, accessed August 19th, 2019.
6 Hart, B., & Risley T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Paul H Brookes Publishing.
7 Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700-710.
8 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. Viking.
9 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 11(6), 31-39.
10 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology 23(2), 201-210.
11 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.
12 Benítez-Barrera, C., Thompson, E., Angley, G., Woynaroski, T., & Tharpe, A.M. (2019). Remote Microphone System Use at Home: Impact on Child-Directed Speech. Journal of Speech Hearing Language Research, 62(6): 1-7.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH