Kontakt z firmą Sonova

Adres
SONOVA POLSKA  Sp. z o.o.
plac Bankowy 1
00-139 Warszawa

E-mail
kontaktpl@phonak.comPodmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH