Skip to main content

Dlaczego w czasie trwania połączeń telefonicznych nie można regulować poziomu głośności za pomocą aplikacji myPhonak?

Aplikacja myPhonak: regulacja głośności podczas połączeń telefonicznych

Do połączeń telefonicznych i regulowania ustawień aplikacji myPhonak używa się dwóch różnych rodzajów komunikacji Bluetooth. Nie są one kompatybilne ze sobą i nie mogą działać w tym samym czasie. Do zmiany poziomu głośności połączenia telefonicznego służą regulatory głośności aparatów słuchowych lub telefonu.