Skip to main content

Aplikacja myPhonak: błąd danych aparatu słuchowego

Aplikacja myPhonak: Otrzymuję komunikat o błędzie danych aparatu słuchowego, informujący, że aplikacja nie jest w stanie odczytać danych z mojego aparatu słuchowego
rtaImage.jpg

Skontaktuj się z protetykiem słuchu w celu ponownego zapisania ostatniego dopasowania w aparatach słuchowych. Jeśli komunikat ten pojawi się ponownie, trzeba zapisać nowe dopasowanie w aparatach słuchowych.