Skip to main content

Jak używać funkcji Zdrowie aplikacji myPhonak z ładowalnymi aparatami słuchowymi Lumity i Paradise?

Aby przejść do sekcji Zdrowie, dotknij ikony serca w menu nawigacji aplikacji. Ładowalne aparaty słuchowe Lumity i Paradise mają dostęp do następujących danych dotyczących zdrowia:
 1. Czas użytkowania 
  • szczegółowy czas użytkowania lewego i prawego aparatu słuchowego 
  • czas użytkowania w różnych środowiskach akustycznych 
  • opcjonalne ustawienie celu
2. Kroki*
  • liczba kroków przebytych dziennie/tygodniowo/miesięcznie lub rocznie 
  • poziomy aktywności fizycznej 
  • przybliżony przebyty dystans – chód lub bieg (dotyczy aparatów słuchowych Phonak Audéo Lumity) 
  • opcjonalne ustawienie celu

*Aby uzyskać dostęp do funkcji liczenia kroków na bieżąco w sekcji Zdrowie, użytkownicy kompatybilnych aparatów Audéo P, Naida P i Virto P muszą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji. Jeśli aparaty słuchowe będą mogły zostać zaktualizowane, w aplikacji myPhonak znajdzie się odpowiednie powiadomienie. Po aktualizacji aparatów słuchowych zamiast kresek będą wyświetlane kroki liczone na bieżąco. 
Aparaty słuchowe nieobjęte aktualizacją (Naida P-PR) będą miały dostęp jedynie do aktualizacji co godzinę, dostępnych na wykresach kroków.