Skip to main content

Jak używać funkcji Zdrowie aplikacji myPhonak z aparatami słuchowymi Audéo Fit?

Aby przejść do sekcji Zdrowie, dotknij ikony serca w menu nawigacji aplikacji. Aparaty słuchowe Audéo Fit mają dostęp do następujących danych dotyczących zdrowia:
1. Czas użytkowania
  • szczegółowy czas użytkowania lewego i prawego aparatu słuchowego
  • czas użytkowania w różnych środowiskach akustycznych
  • opcjonalne ustawienie celu
2. Kroki
  • liczba kroków przebytych dziennie/tygodniowo/miesięcznie lub rocznie
  • poziomy aktywności fizycznej
  • aktualny przebyty dystans – chód lub bieg
  • opcjonalne ustawienie celu
3. Tętno
  • tętno w czasie aktywności lub spoczynku
4. Kalorie (opcja dostępna tylko z aparatem słuchowym Audéo Lumity Fit)
  • kalorie spalone w wyniku aktywności fizycznej (kalorie aktywne) i kalorie spalone w wyniku podstawowej przemiany materii użytkownika (kalorie pasywne)