Bedre hørbarhet av høyfrekvente lyder

SoundRecover2 opprettholder lydkvaliteten til lavfrekvente lyder, samtidig som det blir lettere å høre høyfrekvente lyder igjen1, 2

Product benefit icon alttext