Høre flere talere individuelt

Koble til mer enn én mikrofon for full forståelse

Opprett et mikrofonnettverk som kobler seg til høreapparatet og gjør det mulig å høre mer enn én taler. Alle kombinasjoner av produktene er mulig for dette.

Roger™ Table Mic

Roger Table Mic

Roger Table Mic er en trådløs mikrofon som er spesielt utviklet for møter. Å hjelpe folk med nedsatt hørsel å lytte, kommunisere og delta fullt ut i møtene.

Learn more

Phonak Roger™ EasyPen

Roger™ EasyPen

Den smarte trådløse mikrofonen for samtaler på tomannshånd eller gruppesamtaler i utfordrende lyttesituasjoner og på avstand

Les mer

Phonak Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic

Den kraftigste Roger-partnermikrofonen for samtaler i vanskelige lyttesituasjoner og på avstand

Les mer

Phonak Roger Pen

Roger Pen

Roger Pen er en trådløs mikrofon for bruk på jobb eller hjemme, og gir den beste taleforståelsen i støy og på avstand, i tillegg til Bluetooth-tilkobling

Les mer