Bruksanvisninger for Phonak høreapparater

Bruksanvisninger for høreapparater og Roger-mikrofoner


 





Tidligere generasjoner av høreapparater

  • Audéo B
  • Audéo V
  • Virto V
  • Baseo Q og Tao Q
 
  • Sky B
  • Sky V
  • Naída V
  • Bolero B