Vurderinger

Fyll ut disse vurderingene og læringsplanene for å identifisere ferdigheter du har og de du bør lære for å ivareta dine kommunikasjonsbehov.

Denne sjekklisten

tar for seg flere

områder som er viktig for ivaretakelse av egne interesser

og personlig ansvar.

Denne hjelper deg med å organisere læringsmålene

som du identifiserte gjennom overgangssjekklisten. Det omfatter dine

mål, nødvendige ressurser og hvem som kan hjelpe deg med å nå disse målene.

Denne vurderingen

tar spesielt

for seg din forståelse av din hørsel, hørselstap, teknologi

og

rettigheter som en person med

hørselstap.

Denne bidrar til å organisere informasjonen om det du

skal jobbe med. Det er viktig at du identifiserer målene dine, nødvendige ressurser,

personene som kan hjelpe deg med å nå disse målene, en tidsplan og en

evaluering.

Disse

vurderingene ble gjort for å identifisere kommunikasjonsproblemer knyttet til

hørselstapet. Det er to sjekklister: en som du skal fylle ut og en som en venn

skal fylle ut.