Lover og finansiering

Det er viktig å lære om lovene som påvirker personer med hørselstap. Disse lovene beskriver dine rettigheter om vanlige hjelpemidler og modifikasjoner. Noen programmer gir støtte og finansiering for å hjelpe til med teknologikostnader. Overgang er en pågående, livslang prosess. Begynn å lære tidlig for å være forberedt for universitet og arbeid.

Bestemmelser

Som

en person med døvhet eller hørselstap, har du rettigheter som gir deg

tilgjengelighet til informasjon og kommunikasjon på skole, universitet, arbeid

og offentlige steder i samfunnet.

Hjelpemidler og modifikasjoner

Hjelpemidler gir deg bedre tilgang til

kommunikasjon. Typiske hjelpemidler omfatter bruk av et Roger-system eller annen

assisterende teknologi eller en tegnspråktolk.

Hjelpemidler kan gis gjennom en IEP, en 504-

plan eller under ADA. Modifikasjoner endrer innholdet og krever vanligvis en

IEP

Denne sjekklisten oppsummerer hjelpemidler og

modifikasjoner for ungdom på skoler.

Hjelpemidler

for universitet og arbeid er detaljert i denne sjekklisten.

Finansieringsressurser

Det er viktig å ta en titt på finansieringsressurser for universitet, assisterende teknologi og andre tjenester. Hver institusjon har retningslinjer som må følges. Sørg for å fylle ut alle papirer.

Ofte avvises forespørsler om

finansiering. Ikke vær redd for å prøve igjen. Du bør kontakte ditt lokale kontor

for yrkesrehabilitering for å diskutere støtte til personlige høreapparater,

assisterende teknologi, høyskole- og arbeidstrening samt andre tjenester.

Kostnadssammenligning

for vanlige hjelpemidler

Beregnede kostnader for tolking, teksting og

hørselsteknologi illustreres i dette diagrammet for kostnadssammenligning. Det

viser overslag for vanlige tjenester som gis av skoler, høyskoler og

i arbeidslivet. Kostnader kan variere basert på hvor du bor eller tilgjengeligheten

til tjenestene.