Foreldrestøtte

Det er viktig at du fyller ut vurderingene og de medfølgende planene for at denne veiledningen skal være nyttig. Bruk litt tid til å gjøre deg kjent med det ulike materialet og ressursene i hver del. Det gjør det mulig for deg å veilede og hjelpe din sønn/datter gjennom dette materialet.

 • Hjelp ungdommen din

  med å samle all relevant informasjon for å forstå

  behovene for teknologi og hjelpemidler

 • Oppmuntre din sønn eller datter til å få rådgivning av spesialister de samarbeider med, f.eks. lærere, audiografer, skolerådgivere,

  for å finne den best

  egnede hørselsteknologien

 • Minn dem på å inkludere skriftlige anbefalinger til alle enheter som er involvert

Oppmuntre til ivaretakelse av egne interesser

Det er viktig å forstå utfordringene som ungdom med hørselstap kan oppleve, f.eks.

 • sosiale og følelsesmessige problemer,
 • dårligere lese- og skriveferdigheter,
 • frustrasjon og sinne knyttet til kommunikasjonsbarrierer,
 • sosial isolering,
 • økt usikkerhet.

Hvis en ungdom eller ung

voksen sliter med noen eller alle disse problemene, er det vanskeligere for dem å ivareta

egne interesser.

Når en person har en

forholdsvis sunn aksept av hans/hennes hørselstap, er grunnlaget for

begynnende ivaretakelse av egne interesser på plass. Det er flere verktøy i dette programmet som kan

hjelpe til i denne prosessen med å bygge opp et grunnlag for at ungdom skal bli

trygge og ha kontroll over sine kommunikasjonshjelpemidler.

Viktige hensyn

Rettigheter

for personer med døvhet og nedsatt hørsel

Det

finnes viktige

bestemmelser

som

gir spesifikke tjenester og hjelpemidler for personer med hørselstap.

Finansiering

Undersøk

lokale finansieringsressurser og mulige støtteordninger for personlige høreapparater, assisterende teknologi, høyskole- og arbeidsopplæring samt andre potensielle tjenester. Det er viktig å huske at det å sikre finansiering og egnet hørselsteknologi kan være vanskelig å håndtere.

Les mer