Skip to main content

Hvorfor vil ikke de oppladbare Phonak-høreapparatene slå seg på?

Phonak-høreapparatet slår seg ikke på etter at det er tatt ut av laderen. Det grønne startlyset blinker ikke, LED-indikatoren er av, og det kommer ingen lyd fra høreapparatet.
Mulige årsaker og feilsøking:
  • Innstillinger for den automatiske påslåingsfunksjonen. Hvis den automatiske påslåingsfunksjonen er deaktivert, vil ikke høreapparatene slå seg på automatisk når de tas ut av laderen. For å slå på høreapparatene manuelt trykker du på og holder nede den nedre delen av høreapparatknappen i 3 sekunder til indikatorlyset blinker grønt.
  • Høreapparatet er helt utladet. Høreapparatene ble ikke ladet fordi laderen ikke var riktig koblet til strøm, eller fordi høreapparatene ikke var satt riktig inn i laderen. Sett det oppladbare høreapparatet i laderen som er koblet til strømnettet, og vent i tre timer, uavhengig av hvordan LED-lyset reagerer.
  • Høreapparatet må startes på nytt. Trykk på den nedre delen av høreapparatknappen i minst 15 sekunder. Sett høreapparatet i laderen som er koblet til strømnettet og vent til indikatorlyset blinker grønt. Dette kan ta inntil 30 sekunder. Høreapparatet skal være klart til bruk nå.
Kontakt audiografen dersom problemet vedvarer.