Skip to main content

Hvorfor kommer det ingen lyd fra Phonak-høreapparatene?

Phonak-høreapparatene fungerer ikke. Det er ingen lyd fra høreapparatene (ingen forsterkning).
Feilsøking for oppladbare Phonak-høreapparatmodeller:
  • Høyttaler/ørepropp blokkert: Rengjør høyttaleråpningen/øreproppen. Bytt ørevoksfilteret hvis høreapparatmodellen er utstyrt med ørevoksbeskyttelse.
  • Høreapparatet er slått av: Trykk på den nedre delen av flerfunksjonsknappen i 3 sekunder.
  • Batteriet er helt utladet: Lad batteriet.
  • Knappen ble utilsiktet deaktivert ved at den ble trykket inn i mer enn 15 sekunder: Sett høreapparatet i den strømtilkoblede laderen, og vent til indikatorlyset blinker grønt. Dette kan ta inntil 30 sekunder. Høreapparatet er nå klart til bruk.

Feilsøking for ikke-oppladbare Phonak-høreapparatmodeller:
  • Ørepropp/høyttaler blokkert: Rengjør høyttaleråpningen/øreproppen. Bytt ørevoksfilteret hvis høreapparatmodellen er utstyrt med ørevoksbeskyttelse.
  • Høreapparatet er slått av: Slå på høreapparatet ved å lukke batteridekselet helt.
  • Dødt batteri: Bytt batteri.
  • Batteriet er ikke satt inn riktig: Sett batteriet inn riktig. Plasser batteriet i batteridekselet med den flate siden vendt opp. Den flate siden er merket med et "+"-symbol enten på tapen eller på batteriet.

Kontakt audiografen dersom problemet vedvarer.