Skip to main content

Hvorfor er det et ekstra program ved flerfunksjonsknappen etter at jeg installerte den nyeste versjonen av myPhonak-appen?

Etter at du installerte den nyeste versjonen av myPhonak-appen er det et ekstra program ved flerfunksjonsknappen som ikke ble tilpasset av din audiograf. Hvorfor?

I den nyeste versjonen av myPhonak-appen blir det sist aktiverte egentilpassede programmet lagret til flerfunksjonsknappen på høreapparatet. Hold inne den nederste delen av flerfunksjonsknappen i 2 sekunder for å endre program.
 

Kontroller hvilke programmer som er i trykknappsekvensen ved å åpne:

Enheter > Høreapparatprogrammer. 

Programmene er listet opp her. Vær oppmerksom på at de egentilpassede programmene ikke kan endres på eller bli sett av din audiograf.