Skip to main content

Hvorfor vises ikke trykkfølsomhet i myPhonak-appen?

Trykkfølsomhet støttes bare av enkelte Phonak-høreapparater.

Ta kontakt med audiografen for å spørre om høreapparatmodellen din støtter denne funksjonen. Hvis den gjør det og Tap Control-følsomhet fremdeles ikke er tilgjengelig i appen, må du kontrollere at fastvaren til høreapparatene er oppdatert.