Skip to main content

Hvorfor blinker LED-lyset på Phonak-høreapparatet fortsatt etter å ha ladet i over 3 timer?

Phonak-høreapparatet lader ikke til 100 %. Høreapparatet står i laderen hele natten, og LED-lyset på høreapparatet lyser ikke grønt.a
LED-lyset som blinker rødt, oransje eller grønt mens høreapparatene er i laderen, indikerer at høreapparatene er i ferd med å lades.
Rengjør kontaktene på høreapparatet og laderen. Fjern støv eller smuss fra ladesporene med en myk, lofri klut.
Kontakt audiografen dersom problemet vedvarer.