Skip to main content

Hvorfor lyser LED-lyset rødt når Phonak-høreapparatet er i laderen?

Indikatorlyset på høreapparatet lyser kontinuerlig rødt mens høreapparatet er i laderen.

Høreapparatet er utenfor brukstemperaturområdet. Varm opp eller kjøl ned høreapparatet.

Vær nøye med å følge temperaturgrensene. Det akseptable driftsområdet under lading ligger mellom milde og moderate temperaturer. Hvis høreapparatet er føles for varmt eller kaldt å ta på, kan du prøve å justere temperaturen tilsvarende.

Kontakt audiografen dersom problemet vedvarer.