Skip to main content

Hvorfor slår ikke høreapparatet mitt seg på når det fjernes fra laderen?

Høreapparatet slår seg ikke på automatisk når det fjernes fra laderen. Jeg må bruke flerfunksjonsknappen på høreapparatet for å slå det på.

Auto On-funksjonen er deaktivert. Følg trinnene for å aktivere/deaktivere Auto On i myPhonak-appen:
1.    Åpne myPhonak-appen
2.    Trykk på Enheter >Auto- På (Endre innstillinger)
.
3.    Aktiver/deaktiver
Auto On ved å bevege glidebryteren 

Hvis problemet vedvarer, må du følge trinnene ovenfor for å aktivere Auto On, deretter må du umiddelbart lukke myPhonak-appen og fjerne den fra å kjøre i bakgrunnen på smarttelefonen. For å fjerne appen fra bakgrunnen må du sveipe opp til midten av skjermen, slik at du ser noe som ligner på en katalog. Deretter sveiper du myPhonak-app-kortet oppover skjermen til det forsvinner. Når det er fullført, skal du ikke gå tilbake til Auto On-innstillingene. Du kan teste om Auto On fortsatt er aktivert ved å sette høreapparatene i laderen til de blinker, og deretter fjerne dem fra laderen, og se om de automatisk slås på.