Skip to main content

Rediger navnet på tilpassede programmer i myPhonak-appen

I den nyeste versjonen av myPhonak-appen kan et tilpasset program gis nytt navn på følgende måte:

  1. Gå til delen Enheter i myPhonak-appen.

  2. Trykk på Høreapparatprogrammer.

  3. Trykk på programmet du ønsker å redigere navnet på.

  4. Trykk på redigeringsikonet til høyre for programnavnet for å endre navnet.

  5. Trykk på Lagre når du er ferdig.