Skip to main content

Hvorfor viser myPhonak-appen en forskjell i batterilevetiden mellom venstre og høyre høreapparat?

En forskjell på opptil 30 % i batterilevetid anses å være innenfor toleranseområdet.

Det er flere årsaker til hvorfor det er en forskjell i batteriforbruket:

  1. Telefonøret – høreapparatsiden som er koblet til telefonen for å streame media, anses som telefonøret. Tilkobling av telefonen til telefonørets høreapparat bruker batteri. Det kontralaterale høreapparatet mottar det streamede signalet fra telefonøret slik at mindre strøm brukes. I de aller fleste tilfeller er dette satt som Høyre høreapparat.

  2. Høreapparatfunksjoner som Binaural VoiceStream Technology (BVST) kobler til ett høreapparat (telefonøret) og sender deretter informasjon til det kontralaterale øret. Hvis du er i situasjoner der BVST brukes, som i støyende situasjoner, vil du se en forskjell i strømforbruk mellom de to høreapparatene.

  3. Hørselstapet – hvis du har asymmetrisk hørselstap på begge ører og bruker forskjellige mottakere, kan dette føre til at strøm tappes. 

Hvis du bekymrer deg for tappingen av batteriet og batteriet ikke gir hørsel hele dagen, kan du kontakte oss for mer informasjon.