Skip to main content

Hvorfor kobles bare ett høreapparat til myPhonak app?

Høreapparatene mine er koblet til myPhonak app, men bare ett av dem er tilkoblet

Mulige årsaker og feilsøking:

Under det første oppsettet av myPhonak app har du bare koblet til ett høreapparat. Sørg for at begge høreapparatene er sammenkoblet med appen:
  • Åpne myPhonak app
  • Trykk på Enheter
  • Kontroller om begge høreapparatene er oppført under Mine høreapparater.
Hvis bare ett høreapparat er sammenkoblet, må du oppheve sammenkoblingen og koble høreapparatene til på nytt med appen. Det gjør du ved å åpne appen og trykke på Enheter -> Mine høreapparater -> Glem enhetene mine. Start sammenkoblingen på nytt ved å følge instruksjonene i appen.

Lavt batterinivå Hvis ett av høreapparatene har lavt batterinivå, kan det hende at det ikke oppdages eller kan kobles til appen. Sørg for at begge høreapparatene er slått på og har tilstrekkelig batteristrøm.

Interferens Eksterne forstyrrelser, som andre elektroniske enheter eller trådløse signaler, kan påvirke tilkoblingen. Prøv å koble til i et annet miljø.

Problemer med Bluetooth-tilkobling Du må kanskje oppdatere Bluetooth-tilkoblingen.
  • Slå av Bluetooth på enheten, og slå det deretter på igjen.
  • Start telefonen på nytt.
  • Start høreapparatene på nytt.
Hvis dette ikke hjelper, kan du koble høreapparatene fra og til igjen med appen.

Flymodus Du kan ha aktivert flymodus ved et uhell. Start høreapparatene på nytt for å avslutte flymodus og sette dem i sammenkoblingsmodus.

Programvareoppdateringer Operativsystemet på smarttelefonen og/eller myPhonak app er ikke oppdatert. Sørg for at både smarttelefonens operativsystem og appen er oppdatert.

Firmwareoppdateringer Høreapparatene dine har ikke den nyeste firmvareoppdateringen. Sjekk med audiografen om høreapparatene dine har nyeste firmware.
Viktig: Begge høreapparatene må ha samme firmware installert.


Kontakt audiografen dersom problemet vedvarer.