Skip to main content

Hvorfor viser telefonen først "Hands-free" og deretter navnet på høreapparatet når jeg kobler det til mobiltelefonen min?

Dette er en normal prosess for Bluetooth-tilkobling når du sammenkobler Phonak-høreapparatene første gang.

Du kan først se kryptiske numre i form av xx:xx:xx:xx:xx:xx (se bilde 1). Dette er Bluetooth-adressen.

Du kan også se tre enheter i stedet for én, siden Bluetooth Classic og Bluetooth LE blir vist som ulike enheter.

  • Du kan se at det er to ulike symboler
  • Det ene med håndsettet er den klassiske Bluetooth som du må koble til for telefonsamtaler
Etter noen sekunder ser du navnet på Phonak-høreapparatet.