Skip to main content

Hvorfor kan ikke den andre personen høre meg når jeg bruker Phonak-høreapparater med en iPhone?

Under en telefonsamtale fanges stemmen din opp av mikrofonene i Phonak-høreapparatet. Følgende aspekter er viktig når du utfører en telefonsamtale med Phonak-høreapparater.
 • Når ringetonen for telefonsamtale høres, svarer du på anropet med flerfunksjonsknappen på høreapparatene i stedet for på telefonen. Dette sikrer at samtalen streames til høreapparatene.
 • Under en telefonsamtale kan du endre sendingen av samtalen fra telefonen til høreapparatene ved å følge disse trinnene:
  1.  
 1. Trykk på høyttaler-ikonet fra anropsbildet.
 2. En liten meny vises som viser alle sendealternativer.
 3. Velg høreapparatene dine fra listen.
 4. Du vil nå høre den som ringer gjennom høreapparatene.

Merk: Du kan også konfigurere iPhone til å sende samtalen til høreapparatet som standard. Se denne linken: http://product-support.phonak.com/s/article/iPhone-tips-and-tricks-to-ensure-easy-pairing-and-use-of-Phonak-hearing-aids?language=no
 

 • Kontroller signalet til mobiltelefonen og flytt deg til et sted med bedre signal om nødvendig.
 • Kontroller mikrofonportene på høreapparatet for smuss. Hvis det er smuss der, bruker du en børste eller klut til å rengjøre mikrofonportene.
 • Hvis du er i omgivelser med mye støy, kan mottak av egen stemme gjennom høreapparatene ha for mye forstyrrelser. I slike tilfeller flytter du deg til et roligere sted, eller sender samtalen til telefonen og snakker direkte inn i telefonmikrofonen på vanlig måte.
 • Snakk inn i telefonen for å teste om samtalen sendes trådløst til høreapparatene. Hvis den andre personen kan høre deg bedre når du snakker inn i telefonen, sender du samtalen til høreapparatene som beskrevet ovenfor.
 • Hvis dette ikke fungerer, sletter du sammenkoblingen fra telefonen, starter telefonen og høreapparatene på nytt og sammenkobler enhetene på nytt.