Skip to main content

Hvorfor kan jeg ikke bruke myPhonak-appen til å justere volumet under telefonsamtaler?

myPhonak-app: justere volumet under telefonsamtaler

Justeringer for telefonsamtaler og myPhonak-appen bruker to ulike typer Bluetooth-kommunikasjon. Disse er ikke kompatible med hverandre og kan ikke fungere samtidig. Bruk volumkontrollene på høreapparatene eller telefonen til å justere volumet til telefonsamtalen.