Skip to main content

Hvorfor kan jeg ikke ta imot en samtale ved å trykke på knappen på Phonak-høreapparatene?

Når høreapparatene er sammenkoblet med en telefon via Bluetooth, kan flerfunksjonsknappen på Phonak-høreapparatene brukes til å godta og avvise en telefonsamtale. Et kort trykk (mindre enn ett sekund) vil godta et innkommende anrop og et langt trykk (trykk og hold inne i mer enn to sekunder) vil avvise et innkommende anrop.
Merk: Å godta og avslutte telefonsamtaler er koblet til volum- og programfunksjonene til trykknappen på høreapparatet. Denne funksjonen er slått på som standard. Dersom din audiograf slo av funksjonen, må du godta og avslutte samtalen direkte på telefonen. Denne funksjonen kan bare aktiveres av din audiograf.

Hvis du ikke kan svare på eller avvise en samtale med flerfunksjonsknappen på høreapparatet, kan det komme av følgende årsaker. 

a. Telefonkonfigurasjonen kan forårsake problemet:

iPhone
Det kan være at din iPhone angir sending av samtalelyd til "Automatisk", og dette er vanligvis standard på telefonen. Så når telefonen ringer, gjenkjenner den derfor ikke høreapparatene som en Bluetooth-hodetelefon, så når du trykker på flerfunksjonsknappen på høreapparatet, aktiveres ikke samtalen. I dette tilfellet, følger du trinnene på din iPhone: Innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring > Samtalelyd > Endre til Bluetooth-hodetelefon.

Andre telefoner
Følg disse generelle rådene for å godta samtaler ved å trykke på flerfunksjonsknappen på høreapparatene:
  • Etter at telefonen er sammenkoblet med høreapparatene, må du sørge for at Bluetooth-symbolet (øverst på telefonskjermen) indikerer at den er koblet til.
  • Noen telefoner vil overføre samtalen automatisk til høreapparatene hvis samtalen godtas med flerfunksjonsknappen på høreapparatet, men blir på telefonen hvis telefonknappen brukes. Hvis du godtar samtalen på telefonen, kan du endre sendingen av samtalen fra telefonen til høreapparatene.
  • Kontroller Bluetooth-symbolet under samtalen. Sørg for at Bluetooth-symbolet er på (aktivt) ved å velge det (se bilde). Dette kan variere avhengig av telefonmodell. Hvis Bluetooth-symbolet ikke er på og sending av samtalen fortsatt er på telefonen, trykker du på symbolet for å endre sendingen til høreapparatene.

b. Tilkoblingsproblemer kan oppstå hvis telefonen er langt unna (maksimal Bluetooth-rekkevidde er 5–10 m), telefonen brukes i bilen eller hvis du ved en feil trykker på flerfunksjonsknappen på høreapparatet to ganger for å godta en samtale, noe som vil avslutte samtalen umiddelbart.

c. Mottak av en samtale starter på telefonen som om det var et vanlig innkommende anrop uten bruk av høreapparater. Det er derfor viktig å vente noen få sekunder til ringetonen høres i høreapparatet i tillegg til på telefonen. Dette sikrer sending av lyd til høreapparatet.