Skip to main content

Hvorfor kan ikke myRogerMic-appen sammenkobles eller kobles til Roger On?

Feilsøking av sammenkoblingsproblemer for myRogerMic-appen.
For å kunne bruke appen må du først sammenkoble den med Roger On. Sammenkoblingen er bare nødvendig under oppsettet av appen. Senere husker appen Roger On og forsøker å koble seg til automatisk når appen åpnes.  
•  Bluetooth må være aktivert på smarttelefonen  
•  Følg instruksjonene i appen for å sammenkoble den med Roger On  
•  På Android-smarttelefoner må posisjonstjenester være aktivert under første gangs  oppsett av appen. Etter første gangs oppsett er posisjonstjenestene ikke nødvendige for at appen skal fungere.   

Når du kobler til appen igjen, må du sørge for at:  
•  Bluetooth er aktivert på smarttelefonen.  
•  Telefonen kan ikke være i flymodus.   

Hvis koblingen mislykkes, må du sørge for at: 
•  Roger On er slått på og har batteri.  
•  Roger On er innen rekkevidde for en standard Bluetooth LE-kobling.   

Du finner flere instruksjoner for feilsøking i appens bruksanvisning: www.phonak.com/myrogermicapp