Skip to main content

Hvorfor sammenkobles ikke appen myPhonak Junior med høreapparatene mine?

Det kan være flere grunner til at høreapparatene ikke sammenkobles med appen:
1. Ikke-kompatible enheter. Appen kan ikke sammenkobles med enhetene fordi de ikke er kompatible. Appen myPhonak Junior er kompatibel med høreapparatene:
myPhonak Junior-app: kompatible høreapparater
Vær oppmerksom på at du må bruke samme type høreapparat på begge ørene.

2. Under sammenkoblingsprosessen trenger du en internett-tilkobling. 
3. Kontroller om Bluetooth er aktivert på smarttelefonen.  
4. På Android-smarttelefoner må posisjonstjenester være aktivert under førstegangs oppsett av appen. Etter førstegangs oppsett er posisjonstjenestene ikke nødvendige for at appen skal fungere. 

Hvis disse kravene er oppfylt og sammenkoblingen under oppsettet av appen mislyktes eller ikke ble utført, trykker du på “Retry” (Prøv igjen) for å starte sammenkoblingsprosessen igjen. Følg instruksjonene.