Skip to main content

Hvorfor vises ikke mine Phonak-høreapparater i Bluetooth-listen på telefonen?

Jeg starter høreapparatene på nytt for å sette dem i sammenkoblingsmodus for Bluetooth®, men de vises ikke i Bluetooth-listen verken på telefonen eller datamaskinen.

Hvis du ikke ser høreapparatene dine i Bluetooth-listen på telefonen, kan det være flere grunner til det:

  • Tidsbegrensning for sammenkoblingsmodus: Høreapparatene er bare i sammenkoblingsmodus i tre minutter etter at de slås på. Sørg for at du prøver å koble dem sammen med telefonen innen denne tidsfristen.

  • Høreapparatene er i flymodus: Du kan ha aktivert flymodus ved et uhell. Slå høreapparatene av og på igjen for å gå ut av flymodus og starte Bluetooth-sammenkobling.

  • Enkelt høreapparat definert for Bluetooth: Du forsøkte å sammenkoble høreapparatet som ikke kan kobles til telefonen, det er kun et av høreapparatene som skal kobles til med Bluetooth. Bare ett høreapparat er innstilt for tilkobling via Bluetooth classic. Start høreapparatene på nytt for å koble det sammen med Bluetooth-enheten.

  • Flere enheter sammenkoblet med høreapparatene: Hvis høreapparatene allerede er koblet til to eller flere enheter og minst to er i nærheten etter omstarten, vil de prøve å koble seg til dem i stedet for å kobles til en ny enhet. Slå av Bluetooth på andre enheter som allerede er sammenkoblet (telefoner, datamaskiner).

  • Ny sammenkobling i sammenkoblingsmodus: Du har allerede foretatt en ny sammenkobling i denne sammenkoblingsmodusen. Du kan ikke koble høreapparatene sammen med mer enn én enhet i samme tilkoblingsmodus. Start høreapparatene på nytt for å koble dem med en enhet til.