Skip to main content

Hvorfor kan jeg ikke sammenkoble begge høreapparatene med myPhonak-appen?

Hvorfor må jeg sammenkoble høreapparatene mine hver for seg? Under den første sammenkoblingen kan jeg velge bare høyre eller venstre høreapparat, aldri begge samtidig.

 

Høreapparatene må være tilpasset som et par for at appen skal registrere begge enhetene og koble til på samme tid. Hvis du nylig har sendt inn ett av dine høreapparater til reparasjon, vil det ikke være sykronisert med høreapparatet du har beholdt. 

For å synkronisere høreapparatene må du sende begge høreappratene inn til oss. Dette er en av grunnene til at vi alltid anbefaler å sende inn begge høreapparatene til reparasjon, hvis du klarer deg uten i reparasjonstiden. Alternativt kan du kontakte din audiograf slik at de kan synkronisere høreapparatene for deg i sin programvare.

Vær oppmerksom på at du må bruke samme type høreapparat på begge ørene for å kunne bruke myPhonak-appen. Ellers vil ikke høreapparatene være kompatible med myPhonak-appen når de tilpasses sammen.


                                                                           myPhonak.jpg