Skip to main content

Hvilke høreapparater er kompatible og kan sammenkobles med Roger On? Hvilke Roger-mottakere er tilgjengelige?

Roger On: Kompatible høreapparater og tilgjengelige Roger-mottakere.
Så å si alle lydprosessorer i høreapparater og cochlea-implantater er kompatible med Roger On. Disse Roger-mottakerne er tilgjengelige:  
•RogerDirect  
•Roger NeckLoop / Roger MyLink for høreapparater med telespole 
•Roger X for høreapparater eller streamere med DAI-port 
•Roger designintegrerte mottakere for utvalgte Phonak-høreapparater.