Skip to main content

Når jeg mottar en samtale på min iPhone, hvorfor har jeg problemer med å høre den som ringer gjennom Phonak-høreapparatene mine?

Når jeg mottar en samtale på min iPhone, hvorfor har jeg problemer med å høre den som ringer gjennom Phonak-høreapparatene mine?
Den enkleste måten å sørge for at samtaler sendes gjennom høreapparatene direkte på er å svare på innkommende telefonsamtaler ved hjelp av trykknappen på høreapparatet. Hvis du fortsatt ikke hører den som ringer på telefonen, øker du volumet på samtalen med volumknappene på telefonen. For utgående samtaler starter du samtalen på vanlig måte. Avhengig av iPhone-konfigurasjonen, vil samtalen bli sendt til høreapparatene automatisk. Etter at du har godtatt eller under en telefonsamtale kan du endre sendingen av samtalen fra iPhone-en til høreapparatene ved å følge disse trinnene:
 
  1. Trykk på Lyd-knappen fra samtaleskjermbildet
  2. En meny vises som viser alle sendealternativer
  3. Velg NAVN PÅ HØREAPPARATER
  4. Du vil nå høre den som ringer i høreapparatene

MERK: Du kan også konfigurere iPhone-en til å sende samtalen til høreapparatet som standard. Se konfigurasjonsalternativene på telefonen. Hvis knappene på høreapparatet er konfigurert som volumknapper av din audiograf, kan du også justere volumet på telefonsamtalen med knappene på høreapparatet. Hvis dette ikke fungerer, sletter du sammenkoblingen fra telefonen, starter telefonen og høreapparatene på nytt og sammenkobler dem til telefonen på nytt.