Skip to main content

Hva er forskjellen mellom brukstid og lydmiljø?

Hvilken informasjon får brukeren fra brukstid og lydmiljøer?
Brukstid viser gjennomsnittlig tid høreapparatene har vært i bruk i løpet av dagen. Lydmiljøet viser den gjennomsnittlige tiden høreapparatene har vært brukt i ulike lyttemiljøer, for eksempel i rolige/stille eller støyende omgivelser. Dette vises under brukstid. Mengden detaljert informasjon avhenger av hvilket høreapparat som er koblet til appen. Både lydmiljø og brukstid kan vises som daglig og månedlig gjennomsnitt.