Skip to main content

Hva er strålestyring og hvordan virker det?

myRogerMic-app: strålestyring.
Når du setter Roger On på et bord, kan du styre strålen mot personen som snakker. Etter at du har åpnet appen, trykker du på ett eller flere av de seks grønne segmentene. Sørg for at du har rettet Roger On inn mot Roger On-bildet i appen.