Skip to main content

Hva skjer med de tilpassede programmene etter at audiografen justerer innstillingene til høreapparatene?

Blir de tilpassede innstillingene slettet etter at audiografen gjør justeringer i høreapparatene eller forblir de lagret i appen?

Dette er avhengig av modellen til høreapparatet/høreapparatene som brukes. 

De tilpassede programmene blir slettet hvis Audéo M- eller Audéo B-Direct-høreapparater brukes. De tilpassede programmene må opprettes på nytt og endres i avanserte innstillinger, og disse finner du ved å trykke på Juster program i delen Hjem. 

Med andre høreapparater forblir alle de tilpassede programmene tilgjengelig, unntatt de som er knyttet til basisprogrammer som enten har blitt slettet eller endret av audiografen under tilpasningsøkten.