Skip to main content

Hvilke funksjoner er tilgjengelige i fjernkontroll-delen i appen myPhonak Junior?

• Justere høreapparatets volum ved hjelp av hjulet. 
• Endre det aktive programmet. De tilgjengelige programmene avhenger av hvordan høreapparatet ditt har blitt konfigurert av audiografen. 
• Justere programinnstillingene. Innstillingsvisningen lar deg justere støyreduksjon og talefokus. 
• Sette høreapparatet i stille modus ved å trykke på Mute-ikonet.