Skip to main content

Hva kan brukere velge bort eller fjerne under oppsettet av myPhonak?

Hva kan velges bort under oppsettet av appen?
Det er valgfritt å opprette en konto. Deltakelse i programforbedring ved å dele bruksdata for appen og/eller helsedata er valgfritt. Begge datatypene er anonymisert og kan ikke kobles tilbake til en bruker. Hvis brukeren akkurat har installert appen, blir de bedt om å velge eller velge bort etter at de har godkjent personvernerklæringen og vilkårene. Etter en oppdatering av appen blir brukerens preferanser for å velge eller velge bort lagret, så de blir ikke spurt igjen. Brukere kan imidlertid endre valget angående datadeling når som helst i appen.