Skip to main content

Hvilke programmer kan jeg få tilgang til ved hjelp av knappen på Phonak-høreapparatet mitt?

Hvilke programmer ligger under flerfunksjonsknappen og hvordan kan brukeren finne ut om hvilke programmer som er tilgjengelig?

Avhengig av høreapparatmodellen som brukes, kan det hende at audiografen har forhåndsinnstilt noen programmer som er tilgjengelig gjennom trykknappen på høreapparatet. I tillegg er det sist brukte tilpassede programmet automatisk tilgjengelig gjennom trykknappen.

Phonak Paradise-høreapparater er begrenset til 10 tilpassede programmer. Med den nyeste oppdateringen av myPhonak-appen, er maksimalt 10 tilpassede programmer tilgjengelig.
Du kan se hvilke programmer som er tilgjengelig med flerfunksjonsknappen i delen Enheter > Høreapparatprogrammer. De tilgjengelige programmene har et trykknappikon ved siden av seg. Uten å bruke appen kan du bare trykke på knappen på høreapparatet for å bla gjennom de tilgjengelige programmene.

For å bytte program holder du inne nedre del av flerfunksjonsknappen i 2 sekunder.