Skip to main content

Brukstid og tid i ulike lydmiljøer

Hvordan fungerer registrering av brukstid? Hvordan fungerer det i ulike lydmiljøer?

Brukstid reflekterer tiden som høreapparatene brukes på øret. Høreapparatene registrerer ulike lydmiljøer:

Rolig miljø representerer stille miljøer, f.eks. å være i en stille park samt en samtale i stille omgivelser.
Støyende miljø representerer aktiviteter i et støyende miljø, for eksempel en bråkete gate eller en restaurant. Det kan for eksempel være en samtale på en restaurant, gå langs en støyende gate eller støvsuge hjemme.
Musikk representerer å lytte til musikk, for eksempel på en konsert eller musikk fra radioen.
Streaming representerer lytting med alle typer streamingenheter, for eksempel streaming fra TV, lytte med en Roger-enhet eller streaming av innhold fra smarttelefonen. Innholdet i streamingsignalet kan for eksempel være musikk, tale eller en film.