Skip to main content

Høreapparatene brukes en hel dag, men det ikke vises noen helsedata i myPhonak-appen

Hvorfor kan ikke brukeren se helsedata, selv om høreapparatene er brukt hele dagen?

Man kan kun se helsedata hvis høreapparatene er koblet til myphonak-appen. Pass på at Bluetooth® er aktivert og at høreapparatene er sammenkoblet med myphonak-appen på smarttelefonen.
 

Instruksjoner for hvordan man kobler høreapparatene til myPhonak for iPhone:

Slik sammenkobler du oppladbare høreapparater til myPhonak på iPhone®
 

Instruksjoner for hvordan man kobler høreapparatene til myPhonak for Android:

Slik sammenkobler du oppladbare høreapparater til myPhonak på Android™

Brukeren må logge på appen med myPhonak-kontoen for å få tilgang til helsefunksjoner. Gå til myPhonak sin hjemmeside for å se hvilke helsefunksjoner som støttes av høreapparatet:
www.phonak.com/myphonak

Hvis høreapparatene er tilkoblet og brukeren er logget på, men fortsatt ikke kan se helsedataene sine, må brukeren åpne Profil > Helsepreferanser og kontrollere at sporing av helsedata er aktivert.