Skip to main content

Garanti for Phonak-høreapparater

Hvor lang er garantiperioden og hvor lenge utføres det servicearbeid på Phonak-høreapparatene?
Lokal garanti
Vennligst spør din audiograf om betingelsene for lokal garanti ved mottak/kjøp av dine høreapparater.

Internasjonal garanti
Phonak tilbyr en ett års begrenset internasjonal garanti som er gyldig fra utleverings-/kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker produksjonsfeil og feil på materiell på selve høreapparatet, men ikke feil på tilbehør som batterier, slanger, ørepropper eller eksterne mottakere. Midlene under den internasjonale garantien er begrenset til gratis reparasjon av høreapparatet. Garantien er bare gyldig ved fremlegging av kjøpsbevis. Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske rettigheter du har under den lokale garantien eller i henhold til nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer.

Garantibegrensning
Denne garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk eller vedlikehold, eksponering for kjemikalier, nedsenking i vann eller unødig belastning. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av tredjepart eller uautoriserte servicesentre. Denne garantien omfatter ikke tjenester som er utført av en audiograf på hans/hennes kontor.